ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของชีววิทยา

กิจกรรมที่ 15.4 การแก้โจทย์ปัญหา ข้อ 2

July 23, 2016 Leave a comment

Advertisements

หนังสือคู่มือลักษณะประจำวงศ์พรรณไม้

July 23, 2016 Leave a comment

Categories: Botanical School

กิจกรรมที่ 15.4 การแก้โจทย์ปัญหา ข้อ 1

July 23, 2016 Leave a comment

แบบฝึกหัด โจทย์พันธุศาสตร์

July 19, 2016 Leave a comment

มี ทั้งหมด 5 ข้อ เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบ Genetics

กิจกรรมที่ 15.3 การแก้โจทย์ปัญหา ข้อ 6

July 19, 2016 Leave a comment

กิจกรรมที่ 15.3 การแก้โจทย์ปัญหา ข้อ 5

July 18, 2016 Leave a comment

กิจกรรมที่ 15.3 การแก้โจทย์ปัญหา ข้อ 4

July 17, 2016 Leave a comment